Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
Σπάρτης 46
ΤΚ 24100, Καλαμάτα