Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (Σ.Δ.Ο.Π.Σ.) 

 

Το Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσόμενων (Σ.Δ.Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σημείο απρόσκοπτης και αδιάλειπτης εξυπηρέτησης, όπου κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να έχει ενημέρωση για  τις οικονομικές του συναλλαγές με τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

Κάθε  συναλλασσόμενος μπορεί να προβάλει την καρτέλα του με την συνολική εικόνα: πληρωμές, ρυθμισμένες οφειλές, δόσεις, διακανονισμοί, κ.ά. Επίσης, μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία της οφειλής, όπως επίσης να πληρώσει τις βεβαιωμένες του οφειλές, είτε είναι εμπρόθεσμες είτε είναι ληξιπρόθεσμες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα ή μέσω Web Banking, ATM, Ταμείο Τραπέζης, με την χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής.

 

 

 

Αγαπητοί μας καταναλωτές,

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενσωματώνοντας στον κανονισμό της, τις διατάξεις του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) (GDPR) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25/05/2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, σας ενημερώνει με το παρόν μήνυμα, πως τα στοιχεία σας δεν θα διατεθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν για αποκλειστική χρήση, επεξεργασία και στατιστική ανάλυση στην υπηρεσία μας.


Σας ευχαριστούμε πολύ,

Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ


ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ