Δήμος Μεταμόρφωσης
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις
Δήμος Μεταμόρφωσης

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το σύστημα ΣΔΟΠΣ,

επικοινωνήστε με το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Μεταμόρφωσης

στα τηλέφωνα: 213 2012 955 ( κα Τζαμαρία Θεώνη) ,

                           213 20 12 956 (κα Επιστήμη Τετράδη) και

                           213 20 12 957 (κα Τζέγα Εύχαρις)

Για αποστολή email χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση :  tameiaki@metamorfossi.gr