Δήμος Μεταμόρφωσης
Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων
Τελευταία ενημέρωση του συστήματος στις
Δήμος Μεταμόρφωσης

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΤΑΜΕΙΟΥ
Ι. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1